Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

آخوند روحانی لایحه بودجه سال ۹۷ رژیم را برای بررسی و تصویب به مجلس ارتجاع ارائه داد.

در این لایحه قیمت نفت ۵۵ دلار برای هر بشکه و نرخ ارز ۳۵۰۰ تومان محاسبه شده است.

در حال حاضر هر دلار در تهران با قیمت ۴۲۱۷ تومان خرید و فروش می‌شود.

به گزارش رسانه های حکومتی در لایحه بودجه سال ۹۷ با کاهش بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها به ۲۳ هزار میلیارد تومان، عملا پیشنهاد حذف یارانه بیش از ۳۰ میلیون نفر مطرح شده است.

آخوند روحانی هنگامی که ریزش ساختمانهای مسکن مهر را به گردن دولت احمدی‌نژاد انداخت، مجلس رژیم متشنج شد.

خبرگزاری حکومتی فارس نوشت: مجلس زمانی که روحانی گفت: احداث مسکن مهر با وجود بافت فرسوده شهری اشتباه بود؛ با فریادهای اعتراضی اعضای مجلس مواجه شد. به طوری که برخی از نمایندگان معترض با فریاد «دو دو» با نظر وی مخالفت کردند. برخی دیگر نیز با صدای بلند از وی می‌خواستند که مسکن مهر را تکمیل کند، نه اینکه با آن مخالفت ورزد.