با اعلام استراتژی جدید آمریکا علیه دیکتاتوری خامنه‌ای اکنون بسیاری از کارشناسان مسائل نفتی متفق‌القول هستند که در صورت اجرایی شدن تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران و زیرمجموعه‌های این ارگان سرکوبگر که بر بیش از ۵۰ درصد از صنایع نفت و گاز و همچنین اقتصاد ایران چنگ انداخته است، بازار نفت و گاز برای رژیم آخوندی بسیار تیره و نامتعین خواهد شد.

با گذشت قریب یک هفته از اعلام استراتژی جدید آمریکا علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه و بازوی تروریستی وی، خامنه‌ای در سکوتی مرگبار همچنان از موضعگیری و یا بیان سخنی در این رابطه به‌شدت خودداری کرده است.

به فاصله چند ساعت از اعلام استراتژی جدید آمریکا علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه و به تبع آن اعمال تحریم‌های جدید و لیست گذاری سپاه پاسداران، شاخص‌های اقتصادی و مالی در ایران نمایانگر بروز تشدید بحران‌ها می‌باشند.

تلویزیون حکومت آخوندی در ادامه ابراز وحشت از پیامدهای اعلام استراتژی جدید آمریکا، گفت: همان ترسی که سالیان است در دل داریم که گفتگوها بر سر مسائل اتمی به حوزه سپاه پاسداران نشست خواهد کرد، اتفاق افتاده است.

اعلام استراتژی جدید آمریکا علیه سیاست های مخرب دیکتاتوری خامنه ای که با بازتاب گسترده بین المللی و داخلی روبرو شده است، اکنون این سوال منطقی را با خود به همراه آورده که تحولات آتی به کدامین سوی خواهند رفت.

چند ساعت پس از اعلام استراتژی جدید از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، وزارت دارایی این کشور لیست تحریم‌ها علیه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران را منتشر نمود.

صفحه1 از186