«دلم برای باغچه می سوزد» ـ فروغ فرخزاد
 (تولّد: ۸دی۱۳۱۳ ـ درگذشت:۲۴بهمن۱۳۴۵)

ملک الشعرای بهار

ملک الشعراء بهار در سال ۱۲۹۰ خورشیدی موقعی که دولت روس تزاری برای اخراج مورگان شوستر آمریکایی، به دولت ایران اولتیماتوم داد و مجلس دوم را به زور بست و مشروطه خواهان تبریز را کشتارکرد و مشروطه به خون تپید، ملک الشعراء بهار در اعتراض به این خودکامگی و برای فراخواندن مردم ایران به مبارزه با این خودکامگی، مسمّطی ساخت و در روزنامه «نوبهار» منتشرکرد.

صفحه1 از74