قریب یک هفته پس از اعلام استراتژی جدید ایلات متحده علیه دیکتاتوری زهر خورده خامنه‌ای و به تبع آن لیست گذاری سپاه سرکوبگر پاسداران، ولی‌فقیه زهر خورده درسخنانی ضمن پرت و پلا گویی و کلی‌بافی، همچنان از پاسخ به ابهامات و سؤالات نیروهای ریزشی رژیم طفره رفت.

 آقای ترامپ رییس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی تاریخی اخیر خود، صرف نظر از برجام؛ ماهیت و عملکرد و تقلبات رژیم ملا – پاسدار فاشیستی حاکم و غاصب ایران را که در طول حیات شوم و فاجعه بارشان جز از جانب رهبران مقاومت سابقه نداشته است چنان در انظار جهانی تکاند که واقعا دل پرخون مردم ایران را خنک کرد؛ و این صرفا نه یک برخورد قاطع سیاسی که نمودار شهامت اخلاقی هم بود. خاصه اگر در نظر بگیریم که تا چه حد و تا چه سوی آقای ترامپ زیر فشار بوده است برای تأیید پایبندی رژیم به برجام و برجا ماندن برجام. این به جای خود نیکو و در خور تحسین ملل محروم؛ اما برای ایران زجر و ستم کشیده، کافی نیست. چرا؟ چون مسئله صرفا محدود و مختوم به برجام نمی شود. ملت ایران خواسته های برحقی دارد که نباید نسبت به آنها، بی اعتنا بود. ما ایرانیان ضرب المثلی داریم که گویا و در خور توجه است: «کار را که کرد، آنکه تمام کرد».

صفحه1 از685