بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی استان کهکیلویه و بویراحمد روز یک‌شنبه ۱۹ آذر برای چندمین بار در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در ساختمان دانشگاه علوم پزشکی رژیم در یاسوج تجمع کردند.

صفحه1 از5391